grassroots program

Herní cvičení

 

1x0 do 3x2 (4x3)

1x0 do 3x2 (4x3)

HC 1x0-1x1-2x1-3x1-3x2
1x0: útočník 1 jede nájezd na brankáře
1x1: trenér přihrává útočníkovi 1, ten naráží útočníkovi 2, který jde do cvičení proti obránci 1
2x1: trenér přihrává útočníkovi 2, ten naráží jednomu z útočníků 3 a 1, kteří jdou na obránce 2
3x1: trenér přihrává jednomu z útočníků 3 a 1, ten naráží útočníkovi 1 a jdou proti obránci 1
Trenér přihrává míč do situace 3x2
obránci dávají góly do braneček po 3 kolech (aby se útočníci protočili) následuje výměna rolí => soutěž týmů
případě osmi hráčů = 1x0-1x1-2x1-3x1-3x2-4x2-4x3
1x1 do 2x1

1x1 do 2x1

ze situace 1x1 se po projetí brankou stane situace 2x1

a) po projetí se zapojuje spoluhráč na té straně, kde útočník projel brankou - probíhá druhou brankou a začína situace 2x1 na druhou stranu = přepnutí stran

b) soutěž týmů = po provedení se zapojuje spoluhráč kterému musí útočník přihrát a hraje se na stejné branky
1x1 do 2x2 na velké branky

1x1 do 2x2 na velké branky

Cv začíná přihrávkou a dvěma akcemi 1x1, po ukončení jedné z akcí přepínají hráči do 2x2 a v případě rychlého ukončení ještě trenér vhazuje další míč tzn max možnost získat 3 body
1x1 do 2x2 se sprintem

1x1 do 2x2 se sprintem

První hráči jsou do 1x1, druzí obíhají protější branky a zapojují se do hry => 2x2
Různě obměny obíhání, branek a výchozíh pozic
1x1 do 2x2

1x1 do 2x2

začíná hra 1x1 souběžně na dvou hřištích, v případě dosažení branky či zakopnutí míč jedné z dvojice se přepíná do hry 2x2 na celé hřiště
možnosti přepnutí:
a) hlásí trenér
b) hlásí si sami hráči
1x2 do 2x2

1x2 do 2x2

Trenér přihrává jednomu hráči naproti a vyráží dva soupeři zpoza braneček = situace 2x1
Pokud dvojice vybojuje míč, přidává se druhý hráč (trojúhelník) = situace 2x2
1x2 s převáděním do čtverců

1x2 s převáděním do čtverců

1x2 (2x1) s převáděním do čtverců
1x2

1x2

1 x 2 .. soutěž týmů
Útočníci mohou začínat kdekoliv na obvodu hřiště
2x1 (2x)

2x1 (2x)

útočníci - dvojice nebo trojice, cílem je dostat míč z jedné strany nadruhou (obejitím, přihrávkou či narážečkou), obránci se snaží získat míč a vyvézt ze čtverce či zakončit

varianty:
a) na převádění bez branek

b) na převádění se zakončením (pokud máme brankáře tak využít k zsahájení cvičení rozehrávkou)
2x1 + zakončení

2x1 + zakončení

2 x 1
V případě zisku obránce se do hry zapojuje druhý spoluhráč = 2x2
Když dají obránci gól = výměna rolí
Modifikace: když dají gól útočníci, tak do druhé akce zůstávají 2 obránci
2x1 do 1x2

2x1 do 1x2

Ve hřišti 1x1, útočící hráč za brankou přihrává obránci a zapojuje se do hry (tzn. 2x1) - obránce sklepává jednomu z útočníků. Po ukončení akce odchází ze hry první útočník, druhý útočník přepíná, běží na svou polovinu a naráží po přihrávce od nového útočníka soupeře, který se přidává ke svému spoluhráči a ze situace 2x1 se stává situace 1x2
2x1 do 2x3

2x1 do 2x3

Trenér přihrává (1) hráčům A do situace 2x1, po zakončení dochází k přepnutí a trenér přihrává (2) obránci, ke kterému se přidávají spoluhráči B a následuje situace 3x2, po zakončení opět přihrávka dvěma novým útočníkům a znovu situace 2x1 atd.
varianty pro samotného obránce:
a) cílem je získat míč a přihrát trenérovi
b) po zisku míče je možná přihrávka spoluhráčům a přepnutí do situace 3x2
2x1 do zakončení

2x1 do zakončení

Hráč s míčem přihrává odskakujícímu spoluhráči a běží na jeho místo – útočník č.1 zpracovává míč a přihrává spoluhráči = útočník č.2 předskakuje obránce a buď sklepává zpět nebo řeší situaci individuálně => situace 2x1, obránce se snaží zachytit pohyb předskakujícího útočníka
obránce má za cíl přihrát trenérovi či zakončit do branečkytočení v protisměru hodinových ručiček
modifikace – bez povinné narážečky situace 2x1
2x1 na změny směru a obcházení

2x1 na změny směru a obcházení

bod může být a) provedením či b) přihrávkou na spoluhráče - obránce zůstává (v případě únavy jej trenér vymění x nebo se mění sami).. hráč se po výměně musí dostat na druhou polovinu, teprve pak může provést změnu směru na stejnou branku (= docílit převzetí do pohybu s vyjetím)
modifikace 1: pro větší nabídku spoluhráčů zvětšit branku a dbát na nabíhání spoluhráčů
MODIFIKACE 2: uprostřed žolík = 2x1 !!!
2x1 po sklepnutí

2x1 po sklepnutí

2x1
Útočník předskakuje obránce (obránce čeká na předskočení x obránce od začátku aktivní)
Následuje 2x1
Lze: pouze po sklepnutí x varianta s výběrem řešení = převzetí x sklepnutí)
2x1 po uvolnění

2x1 po uvolnění

Útočník si po klamavých pohybech říká o přihrávku jednomu ze spoluhráčů v zástupu a nastává situace 2x1
Z obránce se stává útočník
Útočník z pole jde do zástupu
Útočník ze zástupu se stává obráncem
2x1 pod tlakem

2x1 pod tlakem

útočníci si volně přihrávají v území, kdykoliv mohou vyjet a následuje situace 2x1 - v momentě kdy opustí území vyráží i zadní obránce = nutnost rychlého zakončení - obránci mají bod když dostanou míč zpět do území
2x1 přepínací coerver

2x1 přepínací coerver

Coerver cv 1x1 s přepínáním
Střední zástup doplňuje útočníka do 2x1
Určení hráči za brankou se přidávají ke svému útočníkovi do situace 2x1
2x1 repre cvičení

2x1 repre cvičení

spouštěč = trenér, začíná přihrávkou na posledního hráče v zástupu, v ten moment vyráží oba první hráči rychlý nohy, druzí hráči jim přihrávají časovanou přihrávku a běží za nimi.
bránící hráči: první přebírá míč, přihrává druhému o odrazovou stěnu, obíhá branku a brání, druhý bránící hráč přihrává trenérovi a vrací se do zástupu
útočící hráči: totéž, jen druhý hráč přebírá přihrávku a vzniká situace 2x1
2x1 s přepnutím do 1x2

2x1 s přepnutím do 1x2

vždy začíná vyjetím hráč co je sám, následuje situace 1x2, po gólu či na povel dvojice hráčů střídá a vyjíždí nový hráč z jejich zástupu, k samotnému hráči soupeře se pak přidává jeden spoluhráč a ze situace 1x2 se stává situace 2x1
gól: hráč co je sám může buď vstřelit do střední nebo projet krajními, hráči co sou ve dvou mohou jen vstřelit do střední branky
2x1 se střelbou

2x1 se střelbou

brankář přihrává střednímu hráči po odskočení (po zemi nohou, vzduchem rukou = podle toho které zpracování u hráčů trénujeme), střední hráč přihrává jednomu z krajních, kdo nedostane míč ten se stává obráncem a následuje situace 2x1 do zakončení, možno spojit s koordinací pro středního hráče (místo odskočení ryclý nohy, kotoul, abeceda, coerver atd.)
varianty:
2 hráči = 1x1
3 hráči = 2x1 (střední útočí)
3 hráči = 1x2 (střední brání)
2x1 x 1x2

2x1 x 1x2

začátek situace podle schématu
modifikace: v bráně u hráče co je sám může být druhý hráč jako brankář
2x1

2x1

 
2x2 na shazování míčů

2x2 na shazování míčů

cíl: shodit míče na kuželech, interval
2x2 na změny směru

2x2 na změny směru

2 x 2 na gól po projetí či střelbě s brankáři
2x2 po nácviku střelby

2x2 po nácviku střelby

Dvojice hráčů v území
Vyráží všichni najednou
Hráči s míčem střílí a obíhají kužel x hráči bez míče obíhají druhý kužel (jeden z nich bere míč)
=> situace 2x2
2x2 TONDA

2x2 TONDA

HC 2x2, soutěž týmů
.. po zakončení (útočníků i obránců do malých branek) vhazuje trenér míč (klidně i vícekrát) před velkou branku do přepnutí, dobíhání a zakončení
3x2 s přepnutím

3x2 s přepnutím

10 hráčů + brankáři, 3x2, na povel útočníci přepínají do obrany a jeden z nich střídá + obránci střídají a nastupují noví 3 útočníci
HC Kaiser

HC Kaiser

Dvojice klička na kužel a střela (nejdřív má každý hráč určený směr, pak jen pravidlo, že hráči nesmí na stejnou branku, ale nesmí se dohodnout předem)
Po střele trenér hlásí číslo a tolik hráčů vyráží zpoza branky a dochází k situaci viz obrázek např. 3x2
Soutěž týmů
Jány 2x1

Jány 2x1

2 x 1
Hráči musejí před zakončením projet s míčem jednou ze dvou branek (střední branka na zakončení a akci středem x krajní branka simuluje křídelní akci)
Obránce je aktivní až do konce
Soutěž dvou týmů
Strany vyrážejí střídavě či najednou dle záměru
jednoduché 2x1 do zakončení

jednoduché 2x1 do zakončení

Útočník dělá nácvikově kličku, navádí do čtverce a následuje 2x1 zakončení
Druhý útočník odskakuje do správné strany
Točení:
1. Útočník jde na místo druhého
Nebo stálé role napoř trojic hráčů pro lepší zažití role a výměna až po určité době
klička+střelba+Xx2

klička+střelba+Xx2

Krajní hráči vyráží s míčem proti sobě - provádí kličku a střílí - v ten moment trenér křičí počet hráčů, kteří vyráží zpoza branky (střídají se strany) a útočí proti dvěma obráncům do protější branky
kličky - 2x1 tandem

kličky - 2x1 tandem

na povel vyráží obránce kolem jedné z branek a zaujímá obranné postavení - ve stejný okamžik provádí útočník určené kličky a následuje tandemová situace 2x1 (druhý útočník obíhá hráče s míčem) - obránce po zisku střílí do jedné z minibranek
modifikace - 2. útočník začíná přihrávkou na prvního (pro starší)
manchester

manchester

modifikace: ve čtverci 3x1 a v útočné zóně jeden útočník z každého týmu
po 3 dotecích možnost vyjetí nebo přihrávky - do útočné zóny vybíhají pouze 1-2 hráči (dle určení pravidel), obránci vnímají hru a brání podle situace
nácvik obejití s následným řešením přečíslení pod tlakem

nácvik obejití s následným řešením přečíslení pod tlakem

Nácvik překonání prvního útočníka s následným řešením přečíslení od tlakemHráč dostává přihrávku od trenéra – provádí 1x1 na pasivního obránce a následuje přečíslení 2x1
Pasivní obránce se po obejití stává aktivním a okamžitě vyráží na pomoc obránci tzn. 2x1 pod tlakem druhého obránce
Modifikace:
Situace 3x2, 3x3
Obránce se stává aktivním po obejití a určeném cviku (obratnost)
obíhání branky

obíhání branky

PH 2x2 - dvojice která dostala gól střídá - hráč který dá gól obíhá branku = chvíli možnost 2x1(lze i 3x3, 4x4)
přepínačka 2x2 s obíháním branky

přepínačka 2x2 s obíháním branky

2x2 s přepnutím
.. kdo dá gól obíhá branku a útočníci přepínají do obrany – obránci odcházejí a v moment střelby vyráží nová dvojice a než soupeř oběhne branku je situace 2x1 pod tlakem druhého obránce obíhajícího branku
přepínání

přepínání

ph 1x1, kdo vystřelí na branku tak přepíná (= brání) a v ten moment vyráží s míčem hráč za brankou, na kterou předchozí útočník (nynější obránce) střílel
modifikace: lze hrát i 2x2 či 3x3 (na 6 branek či velké se třelbou)
převáděná 2

převáděná 2

a) cíl - převést míč za koncovou čárů - narazit si s trenérem a převést míč zpátky do domečku = bod, obránce se snaží získat a vstřelit gól do minibranky - obránci se střídají (libovolně?, po gólu?)
b) s využitím branek - 2 šance na gól (tam a zpátky)
převáděná dvojic

převáděná dvojic

8 hráčů - cíl převést přes koncovou čáru, která dvojice převede, střídá - prohráná dvojice zůstává + přepíná a mění strany útočení respektive bránění!!!
6 hráčů - po převedení střídá 1 z dvojice –
Modifikace se žolíkem (simuluje hru se středním záložníkem) = 3x2, žolík nesmí převádět a zůstává stále ve hřišti
převáděná dvojic

převáděná dvojic

8 hráčů - cíl převést přes koncovou čáru, která dvojice převede, střídá - prohráná dvojice zůstává + přepíná a mění strany útočení respektive bránění!!!
6 hráčů - po převedení střídá 1 z dvojice –
Modifikace se žolíkem (simuluje hru se středním záložníkem) = 3x2, žolík nesmí převádět a zůstává stále ve hřišti
převzetí do otevřeného s 1x1

převzetí do otevřeného s 1x1

výchozí postavení útočníka - bokem, s kontrolou spoluhráče s míčem i obránce (ohlížení) - přebzetí do otevřeného postavení + okamžité ťuknutí a rychlé zakončení či 1x1..obránce se snaží získat a dát gól do malých branek
převzetí+rozhodování

převzetí+rozhodování

hráč pracuje s míčem mezi tyčemi, přihrává spoluhráči a odskakuje na jednu stranu - spoluhráč má za úkol prvním dotykem převzít míč do prostoru mezi zyčemi (tam kde první hráč udělá volný prostor)
modifikace: přijímací hráč je zády a spoluhráč mu před přihrávkou dá pokyn k otočení = rekční ryhlost
převzetí+střelba+1x1+rychlost

převzetí+střelba+1x1+rychlost

začíná útočník předskočením - trenér přihrává a následně si hráči přihrávají mezi sebou - kdykoliv se útočníkovi zachce, přebírá míč a zakončuje - obránce obíhá druhou stranou a snaží se získat míč - po zakončení přepnutí - trenér přihrává míč do situace 1x1 - gól platí do 3 branek
převzetí-t družstva

převzetí-t družstva

Předskočení - převzetí do libovolné branky (středoví hráči nesmí do stejné branky) - přihrávka. Lze doplnit o určenou kličku nebo změnu směru v krajní brance. Nácvik x soutěž
střelba + 2x1 až 2x2

střelba + 2x1 až 2x2

útočníci si přihrávají s druhým v zástupu - na povel (nebo podle sebe) přebírají míč a u střednho kuželu přihrávají spoluhráči - přebírají nový míč a zakončují - po zakončení jednoho z hráčů vyrážejí dva noví útočníci - akci začínají přihrávkou a následuje situace 2x2
střelba + 2x1

střelba + 2x1

útočník (kolečko) přihrává trojúhelníčku (1), který se snaží co nejdříve zakončit, přepnout do obrany a pomoct spoluhráči, po první přihrávce bere útočník (kolečko) druhý míč (2) a snaží se dát gól do jedné ze tří branek proti obránci (čtverečku)

= PC na střelbu + 1x1 s přepnutím do 1x2
modifikace: druhý míč přihrává trenér
střelba do 2x2

střelba do 2x2

cv začínají po odskočení útočníku brankáři přihrávkou - hráči s míčem najednou provádějí kličky - uprostřed si vyměňují míč a zakončují - následně přepínají do situace 2x2 a přidávají se k nim hráči z druhých zástupů - míč do hry přihrává trenér0-85725
střelba s přepínáním 1x0 až 2x1

střelba s přepínáním 1x0 až 2x1

pro trojice:

1. hráč vyráží na brankáře a zakončuje (obr.A)- přepíná do bránění a vyráží 2. hráč (1x1) (obr.B) - po zakončení přepíná 2. hráč do obrany a 1. hráč z obrany do útoku a zahajuje akci narážečkou s 3 hráčem (2x1) (obr.C)..následně si hráči vymění úlohy a na řadě je druhá trojice
střelba+2x1

střelba+2x1

tři zástupy, první hráči si přihrávají s druhými - na povel hráči A a B přebírají míč, vedeou ke středovému kuželu - přihraj a běž - převzetí a zakončení - přepnutí - hráč B dá povel hráči C - ten mu přihrává, obáhá jej a situace 2x1 (C+B x A)

modifikace
- cv na obcházení = klička na středový kužel
- c na odebírání = B přihrává A a situace 1x2 (A x C+B)
- se zašlápnutím míče (= střelba druhou nohou než po přihrávce)
- varianta 1x2 = hráči kteří zakončují jsou oba obránci a vyhíždí útočník s míčem (na obr. čtvereček)
střižba + 2x1

střižba + 2x1

střižba u míče - vítěz je útočník a následuje 2x1 - obránce nasmí do vyznačeného brankového území
trojité přepnutí

trojité přepnutí

trojice - 1uprostřed po obratnosti nebo naběhnutí dostává přihrávku od trenéra - v ten moment vyráží dva obránci (může být po obratnosti) a snaží se získat míč, ten kdo jej získá střílí na jednu z velkých branek (situace 2x1) a běží rychle do druhé volné branky
- zbylí dva hráči reagují na přihrávku trenéra a následuje 1x1 do malých branek
- kdo prohraje opět reaguje na přihrávku trenéra a zakončuje do velké branky, kde chytá hráč co zakončoval
vyvolávačka

vyvolávačka

Trenér vyvolává počty hráčů = různé herní situace
vzor

vzor

1) minislalom (kužely za sebou)
2) a) změny směru
b) slalom
- kužely vedle sebe