Grassroots trenér mládeže

Okresní fotbalový svaz Semily

 

grassroots program

Metodický pokyn k nastupování hráčů

Účelem tohoto metodického pokynu je shrnout členům FAČR pravidla pro nastupování hráčů a hráček
v různých věkových kategoriích a jejich přesunu mezi nimi tak, jak vyplývá z předpisů FAČR, aby
nedocházelo ke zbytečným neoprávněným startům a následným kontumacím utkání. Veškeré předpisy
v platném znění jsou dohledatelné na webových stránkách FAČR, v sekci legislativa.